طرح تولید ریاکتور بلنداتور (بدون دو فاز شدن مشتقات نفتی)

ثبت اختراع راکتور و بلنداتور بنزین ترکیبی

 

 

بلنداتور

 

 

 

 

 

 

کاربردها :

– برای ترکیب اکتان بوستر های پایه الکی با بنزین در نسبت های بیش از 9%

– برای تولید بنزین متانولی و بنزین GTL

 

 

بلنداتور ری اکتورهای فوق پیشرفته در روش نوین تولید سوخت های سازگار با سیستم طراحی موتور خودروهای در حال تولید در جهان با استفاده از ماکروویو و میدان های الکترومغناطیسی و کاربردی برای تولید سوخت  زمان حال و تولید روغن های خوراکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.