روغن مایع جدید

008

 

طرح تبدیل روزغن های اشباع در کارخانه جات تصفیه (به غیر اشباع)

با  توجه به فوت سالانه میلیونها نفر در اثر انسداد عروق و سکته قلبی با مصرف روغن های مایع بر  پایه  سویا در جهان و خسارات هنگفت ناشی از آن آیا  پاسخی صنعتی و امکان  پذیر  برای تولید صنعتی جهانی داریم؟

Untitled4 copy