حلال رنگ ترافیک traffic solvent

 درباره محصول :

 • این حلال برای انواع رنگ ها با فرمول سنگین کاربرد دارد.
 • رنگ ها را سریعا حل مینماید
 • پس از مصرف رنگ سریعا خشک میشود.
 • در مات بودن تاثیر نمیذارد.
 • از این حلال در فضای باز استفاده میشود.
 • قابل  مصرف برای انواع رنگ های ترافیک،استخر،کشتی و … میباشد.
 • استفاده از حلال های متفرقه که بعد از مصرف رنگ را براق میکند موجب تصادفات هولناکی میشود!!

 

دستورالعمل های ایمنی :

 1. در هنگام استفاده از محصول حتما دستکش دست کنید.
 2. در صورت تماس ماده با چشم ،چشم ها را با آب سرد بشویید.
 3. این محصول غیرقابل خوردن و سمی میباشد.
 4. از این محصول در فضای باز استفاده کنید،باقی مانده آن را در آب رودخانه نریزید.